Helden gezocht

Helden gezocht

We hebben als mensheid megagrote stappen gemaakt op technologisch gebied, maar op psychologisch gebied is er nog een hoop werk aan de winkel. We kunnen raketten naar Mars sturen, in een handvol seconden de wereld over surfen op onzichtbare golfen. We maken robots, zelfsturende auto’s en slimme telefoons. Maar we zijn niet wijs genoeg om een vreedzame manier van samenleven uit te vinden. We kijken graag. Naar ons zelf, naar anderen, maar zijn bang om te zien.

Twee maten

We kijken neer op dictatoriale staten, geven af op dictators, maar zien blijkbaar niet dat onze westerse samenleving ook gewoon een (kapitalistisch) dictatoriaal systeem is, omwikkeld in een (doorzichtig) democratisch jasje. We veroordelen (terecht) Trumps harde beleid t.o.v. kinderen van illegalen die worden gescheiden van hun ouders, maar zwijgen als het hier gebeurt. We veroordelen (terecht) het wegspoelen van zuurverdiend belastinggeld in de bodemloze put genaamd uitkeringsfraude, maar we kiezen keer op keer voor een overheid die buitenlandse multinationals vrijstelt van belastingbetaling en die falende financiële zwaargewichten sponsort met publiek geld.

We schoppen verbaal tegen een onmenselijk systeem van uitbuiting, maar sluiten gewillig als schapen elke ochtend in de file om het te voeden met onze kostbare tijd en energie. We veroordelen andere religies om het ontnemen van basale menselijke vrijheden, maar stemmen intussen voor wetten die persoonlijke vrijheden beperken of in het geheel willen elimineren. Recht op geestelijke en lichamelijke zelfbeschikking wordt ondergeschikt gemaakt aan onderbuikgevoelens waar angst de scepter zwaait. Tegenstanders van het systeem zijn verworden tot roependen in de woestijn van apathie. Het label ‘verward’ is het geschenk wat ze krijgen. De elitaire Controlfreaks lachen zich een ongeluk om zoveel stupiditeit. Big Pharma en de wapenlobbyisten lachen schuddebuikend mee.

Post it

Onze politiek heeft de mond vol van vrede, maar zaait verdeeldheid onder mensen. Helden worden monddood gemaakt. Vals beschuldigd. Zitten vast in gevangenissen, ambassades of liggen tussen zes eikenhouten planken. Wat ik eraan doe? Ik loop zo naar de plaatselijke buurtsuper en plak een post it op het advertentiebordje: Helden gezocht. Want, wie ben ik nou om al die wantoestanden in de wereld te veranderen? Wie ben jij?

Nou, mijn beste, jij en ik zíjn die wantoestanden: het onrecht, de leugen, de manipulatie, de oorlog. Vingertje wijzen heeft dus geen zin. Als één vinger naar de andere wijst, wijzen er drie naar jezelf. Het goede nieuws? Niets anders dan een beperkende overtuiging staat ons in de weg het tegendeel te worden. Om de brenger van harmonie, recht, waarheid en vrede te zijn. Jij en ik kunnen het tij keren. Ja, jij en ik.

Held gevonden?